Det Sanna Israel
Henry Holmberg

50 sidor

Pris 80:- + porto.

En medarbetare till oss deltog i en konferens nyligen i Sverige, där Henry Holmberg medverkade. Jag blev uppmanad att ta kontakt med honom, och när jag gjorde detta, hade vi ett mycket uppbyggande samtal. När jag fick mig tillskickad hans bok Sanningen om Israel var det med bävan som jag började läsa denna. Men till min stora förvåning och glädje läste jag, hur den Helige Anden hade gett denne pastor i Sverige en insikt som ytterst få har i de Nordiska Länderna. Denna skrift är lika revolutionerande som Martin Luthers 95 teser.

Här får du läsa en knivskarp ren sanning tagen direkt ifrån Guds Ord!

Om du tror på att Bibeln är Guds eget ord, så kan du inte förneka vad Henry har skrivit. Detta är en bok som bör sättas i händerna på varje svensk kristen, för att man skall få tillfälle att se vad som är sanning och vad som är lögn.

Det finns ingen illvilja emot det judiska folket i denna bok, tvärtom kärlek är utgjuten till dem för att de skall kunna förstå, att Jesus är deras Messias och deras enda hopp till frälsning.

OBS! Vid köp av minst 5 ex. ges 30 % rabatt!

(I priset ingår också en utmärkt sångkassett med Hansåke Dahlgren; ”Min nya sång” som du kan spela själv eller ge bort som gåva.)

Beställ i dag;
RAFAELS, Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd
Tel. 0393-123 10 eller 070-6423244

Plusgirokonto: 440 43 13-1

Bankgironummer: 896-3209

   

 
Bibelstudier och tankar i bokform om Israel och församlingen i den sista tiden!

PREDIKNINGAR/ BIBELSTUDIER  
från Kåfalla-konferensen 2007 på CD

Förberedelsetid  BROR ABRAHAMSSON 15 aug – 07
När allt var hopplöst HENRY HOLMBERG  16 aug. –07
Himlen en verklighet HENRY HOLMBERG 17 aug. –07
Jesus i centrum HENRY HOLMBERG 18 aug. –07
Striden är inte er utan Guds EDVARD HOLMBERG 17 aug. –07
Din identitet i Kristus EDVARD HOLMBERG 18 aug. –07
Jesus går med dig EDVARD HOLMBERG 19 aug. –07
Sinnets förnyelse BÖRJE NORLEN 18 aug. –07
Jesus är Herre TORVALD BERGSTRÖM 16 aug. -07

Tidigare prediko-CDs med HENRY HOLMBERG

Guds mångfald  Inspelad i Oasen-kyrkan Avesta 23 sep. –06
Klippa du som brast för mig Inspelad i Oasen-kyrkan Avesta 23 sep. –06
Blodet ett tecken till räddning Inspelad i Oasen-kyrkan Avesta 7 apr.  –07
Fröjd inför Herren Inspelad i Oasen-kyrkan Avesta 8 apr.  –07

Pris:  60:-/st.            Vid köp av 2 eller fler 50:-/st.

SÅNG och MUSIK

Himlen är öppen CD med Inga-Lill och Henry Holmberg 150.- + porto
Himlen är öppen som DVD (55 minuter)   150:- + porto
Sånger som aldrig dör CD med Henry Holmberg 100:- + porto
Köp ”Himlen är öppen” som CD eller DVD och ”Sånger som aldrig dör” i ett paket för endast 200:- + porto
     

Beställ i dag;
RAFAELS, Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd
Tel. 0393-123 10 eller 070-6423244


Tilbake til Böcker
Bokhandel | Fraktbelopp | Returnera