Varningsbudskap Till Nordens Folk (1975-1988)
John S. Torell

Kassett Album Cd Skiva Album MP3 Cd
$75.00 $75.00 $45.00


Utvalda predikningar från möten i Sverige samt budskap inspelade i USA.
Om du inte vill köpa detta album, så kan du köpa individuella kassetter.

För att lyssna till ett budskap tryck på Lyssna. För att ladda ner högerklicka och välj spara som.

Lyssna / Ladda ner S-1 Sverige i Vågskålen
En rannsakande predikan vad som kommer att hända med Sverige, om de kristna inte vaknar upp.
Lyssna / Ladda ner S-2 Skall Sverige Vakna För Sent?
Vad John förutsade i denna predikan från 1982 har kommit till fullbordan. Sovjetunionen har forsvunnit tillfälligt, men ett nytt Ryssland växer fram, som en gång kommer att återgå till en diktatur och bli ett militärt hot emot Sverige. Men det stora avfallet har skett, den kristna forsamlingen i Sverige idag är nu endast en skugga. 
Lyssna / Ladda ner S-3 När Kommer Antikrist?
Detta ar en stark undervisning om den tid, nar Antikrist och hans välde kommer till makten. Sverige är nu en medlemsstat av EU, och i själva verket är Sverige nu en provins under en federal regering.
Lyssna / Ladda ner S-4 Kan Sverige Undgå Dom?
Sverige har nu blivit dömt av Gud, och blivit överlämnat till en fruktansvärd grupp av ogudaktiga människor, som kommer att föra ned landet i ett träsk, som man inte kan komma ur. 
Lyssna / Ladda ner S-5 Vilddjuret
Mera upplysningar i detalj om det kommande sataniska världsväldet.
Lyssna / Ladda ner S-6 Någon Planerar Ditt Liv!
En personlig undervisning om att om du inte planerar ditt liv med Kristus, så kommer andra att planera åt dig.
Lyssna / Ladda ner S-7 Tro
En mycket stark uppbyggande predikan om den tro, som Gud ger till dem som söker mera av Herren
Lyssna / Ladda ner S-8 Hur Får Man Seger i Jesus?
En praktisk undervisning, hur du kan få seger i ditt personliga liv, oavsett vad som händer runt omkring dig.
Lyssna / Ladda ner S-9 Vi Väntar På Jesus
En uppbyggande predikan om att Jesus kommer en gång för sin församling, och att det finns seger under alla forhållanden.
Lyssna / Ladda ner S-10 Helbrägdagörelse
En mycket stark undervisning om att du inte behöver vara sjuk, Jesus har tagit dina sjukdomar på sig, och genom bön och tro kan du inte bara bli frisk, du kan också leva ett liv utan sjukdomar. Helt grundat på Guds Ord, har inget med trosrörelsen att göra eller med Ulf Ekman och kompani.
Lyssna / Ladda ner S-11 Guds Församling Skall Segra
Oavsett vad som händer, kommer Gud att ha kvar en liten grupp kristna, som har vägrat att bli lurade av världen. Dessa kommer att stå som segrare, när allting annat har fallit sönder och samman.
Lyssna / Ladda ner S-12 Frälsning Utan Syndanöd?
En kraftig undervisning om att för att bli frälst, måste vi komma på Guds villkor, inte på en falsk undervisning om att Gud älskar alla, och att han inte ställer några krav.
Lyssna / Ladda ner S-13 Sveriges Ödestimna
Vid denna tidpunkt stod Sverige inför ett vägskäl. Sverige valde Satans väg, och resultatet blev fruktansvärt.
Lyssna / Ladda ner S-14 Snart Hör Vi För Sista Gången!
En varning om att en gång kommer Guds Ord att försvinna, och det är nu sällsynt i Sverige och Finland att höra ett budskap som kommer från Guds Ord. Nu får man höra svammel och människors egna hopkok.
Lyssna / Ladda ner S-15 Den Stora Lögnen
En svidande vidräkning för präster och pastorer i Sverige och Finland, den stora lögnen har nu blivit förklarad som sanning av den nuvarande predikantkåren i Sverige och Finland.
Lyssna / Ladda ner S-16 Vad Säger Gud?
Till dig som vill veta sanningen, vad har Gud sagt och var begär han av dig och mig.
Lyssna / Ladda ner S-17 Attack Från Säpo och Pressen
En mycket avslöjande insyn i det svenska så kallade rättsväsendet. Hur man behandlar människor som man vill forstöra, utan att ta någon hänsyn till att man avrättar människor själsligt. Samma hänsynslösa behandling som man gav till de misstänkta för mordet på Palme, har man nu gjort till de misstänkta på mordet på Anna Lindh.
Lyssna / Ladda ner S-19 Sanningen Som Få Vågar Tala Om
Ett skakande budskap, som man var rädd att tala om på slutet av 1980 talet, och som nu är tabu.
Lyssna / Ladda ner S-20 En Annan Jesus
Detta budskap gör upp med Ulf Ekman och dennes falska undervisning om att Jesus dog andligen och blev tagen till helvetet.

Efter 1983 kunde John S. Torell inte komma mer till Sverige eller Finland, på grund av nedsvärtning från judiska och kristna ledare i Sverige. För att kunna tala till det svenska och finska folket, talade John in olika budskap på kassettband. Under denna tid hade EAEC fortfarande kvar en ganska stor lista över kristna, som hade köpt från oss tidigare, och när ett budskap var färdigt, skickade vi ut ett nyhetsbrev, där budskapet annonserades. Det var många som beställde dessa kassetter och som sedan kopierade dem och gav ut till vänner och bekanta. De första tio budskapen är predikningar, som John predikade i olika församlingar och som nedtogs på band. Dessa är mycket starka budskap, som skakade om människorna som var med på dessa möten. Resten är inspelningar som John gjorde i USA, där han undervisade om olika händelser. Kassetten om Säpo innehåller inspelningar från telefonsamtal som Säpo gjorde till John i USA, för att forsöka knäcka honom genom telefonterror. For de som är födda efter 1975 är dessa inspelningar mycket värdefulla, då de innehåller uppgifter som nu inte kan diskuteras i Sverige eller Finland. Den som hör dessa nu, kommer att finna ut, hur världsregeringen och dess olika grenar slog sönder den kristna forsamlingen, och skapade fram de menlösa, maktlösa, innehallslösa forsamlingar som idag (2005) existerar i Sverige och Finland.

John S. Torell reste i Sverige och Finland under åren 1971 till 1983. Under dessa år predikade han i stora och ibland mindre väckelsemöten, där olika församlingar stod bakom som arrangörer. Det var pingstförsamlingar, baptistförsamlingar, Örebro missionen, Svenska Allians Missionen, Frälsnings Armen, EFS, Maranata forsamlingar mm. John S. Torell predikade hundratals av budskap, allt ifrån frälsning, andedop, Jesu andra återkomst, utdrivning av onda andar, profetiska budskap om den kommande Antikrist mm.

Av alla dessa predikningar har vi valt ut de 19 bästa. En del är intalade på tältmöten eller i kyrkolokaler, andra talades in i EAECs studior i Californien som ett speciellt budskap till svensktalande människor. Dessa predikningar sträcker sig från cirka 1975 fram till 1988, när John S. Torell predikade sitt sista budskap till folken i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

När du lyssnar till dem får du höra hur väckelsepredikan lät för mer än 20 år sedan i en tid, som nu är borta. Det var en tid innan pastorer och evangelister var tvungna att vara "rumsrena" och se till att bögar, frimurare, och alla andra syndare inte skulle bli störda eller man skulle kunna hamna i fängelse. För dig som är ung och var ett barn på 1980-talet är dessa predikningar något som du bör skaffa dig och lyssna till en gammaldags bibeltrogen predikan, som ingen i dagens Sverige vågar framföra eller kan framföra, då man har blivit forstörd i sin andliga tro och ledd på villovägar av onda andar.

När du hör dessa budskap så kommer dina ögon att öppnas och du kommer att se hur djupt det svenska folket har sjunkit i sin synd och hur fallna de kristna forsamlingarna nu är. Lyssna, gråt, och ropa ut din förtvivlan till Gud, att han än en gång vill sända sin Helige Ande till de Skandinaviska länderna, innan natten kommer och det ar för sent.

Bli räddad ur syndens träsk!

Andra alster av samma författare:

Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna - Bok

Som det var i Noas dagar - Audio


Tilbake til Audio
Bokhandel | Fraktbelopp | Returnera