Come to the Water
Jim Miller

Kassett Cd Skiva  
$10.00 $12.00  
 
 

Jim Miller var en ung kristen sångare med fru, gitarr och ett litet privatplan med vilket han brukade flyga över hela USA i efterdyningarna från Jesusrevolutionen, väckelsen i det tidiga 1970-talet. Han verkade bland Jesusfolket men nådde även ut till de så kallade "ordentliga" ungdomarna i kyrkorna. Många av de sånger han sjöng hade han skrivit själv.

Han spelade in två vinylalbum i början på 1970-talet, "Come to the Water" och I’ve Seen A Lot of People. På skivan "I’ve Seen a Lot of People" stod det följande: “Detta högkvalitetsalbum är producerat av den Helige Ande.”

1. The Revolutionary

"Det är med stor glädje som jag presenterar för er, min goda vän och broder i Kristus, Jim Miller. Jag har inte sett honom på trettio år och jag vet inte om han fortfarande är vid liv på denna jord, men jag uppmanar er att ta er tid och låta Jim ta med er tillbaka till en tid när den Helige Ande frälste hundratusentals unga människor och gjorde dem till evangelister som brann för Herren!"   

~ John S. Torell

2. It's True
3. My Father is a Cobbler
4. He'll Make You Strong
5. Cities Full of Churches
6. Come to the Water
7. I Don't Believe in Miracles
8. Michael, Where Are You Going?
9. I Really Want To Know For Myself
10. He Broke the Chains and Fetters

År 1976, undertecknade Jim ett kontrakt med oss och gav oss rättigheterna att producera kassettkopior av Come to the Water och I’ve Seen A Lot of People. Allt sedan dess har vi sålt begränsade upplagor av dessa inspelningar, men då Jim försvann från den kristna musikscenen på sjuttiotalet, är han en okänd sångare för den nuvarande generationen. I och med vår nuvarande kapacitet att kunna använda datorer för att utvinna gamla inspelningar och lägga dem på CD,  så tror jag att tiden har kommit för att göra Jims musik tillgänglig på nytt för den kristna generationen, så de får höra den himmelska tonen i sånger från tiden för Jesus-revolutionen. Det budskap som predikades då, är lika gott idag att höra som det var för 35 år sedan. När du får höra dessa sånger kommer melodierna och texterna stanna kvar i ditt hjärta, eftersom de alltid pekar på Jesus Kristus, Vår Herre och Frälsare. Här kan du läsa lite om Jim Miller.


Tilbake til Audio
Bokhandel | Fraktbelopp | Returnera