GUDS FRELSESPLAN

Vet du hvor du tar veien når du dør? Mange millioner mennesker kommer til helvete og de vet ikke engang om det. Du har kanskje en del spørsmål angående kristendommen og hva det er som er avgjørende om du er kristen eller ei. Hvordan kommer man til himmelen? Har Gud en mal, og om han virkelig har det, hvordan er den? Din framtid i evigheten beror på hvilke avgjørelser du tar i livet. Vær vennlig å ta deg tid til å lese Guds plan for frelse, det blir den viktigste beslutningen du tar noensinne.

Først må du bekjenne at du er en synder som behøver å bli frelst, og du kan ikke frelse deg selv.

Rom 3: 23 ”Alle har syndet og står uten ære for Gud”

Rom 5: 8 ”Men Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.”

Rom 6: 23 ”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus, Jesus, vår Herre.”

Ef 2: 8-10 ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”

Så må du tro at Gud elsker deg og gjerne vil tilgi deg. Du må tro at Jesus Kristus er Guds sønn og at Han er den eneste veien til Himmelen.

Joh 3: 16-17 ”For så har Gud elsket verden, at Han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.”

Joh 14: 6 ”Jesus svarte ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”

Rom 10: 13 ”For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.”

II Krøn 7: 14 ”men om mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i Himmelen og tilgi deres synd og lege deres land."

Ef 4: 32 ”Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, like-som Gud har tilgitt dere i Kristus.”

Du må bekjenne og angre din synd innfor Gud og fortelle han at du lei for det og vil bli tilgitt.

Joh 1: 9 ”Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så at han forlater oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet.”

Rom 10: 9-13. "For om du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli til skamme. Her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de den samme Herre, som er rik nok for alle de som påkaller ham. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.”

Om du leser dette og forstår at du går håpløst fortapt, at det ikke er noe du kan gjøre for å fortjene en plass i Himmelen, er alt det som står igjen å be Gud frelse deg. Om du ber, så svarer Gud!

"Kjære Herre Jesus, tilgi meg mine synder, rens mitt hjerte fra all synd og urettferdighet, kom inn i mitt liv og bli min Herre og Frelser. Jeg tror at du ga ditt dyrebare blod også for meg på korset. Du døde og oppsto igjen på den tredje dagen. Frels meg Jesus, jeg vet at jeg ikke kan frelse meg selv. Takk for at du har gitt meg evig liv og en plass i himmelen med deg. Amen."

Om du nå har tatt skrittet inn på frelsens vei, frelsens ABC, og har bedt Jesus å frelse deg er du en kristen! Du har blitt født på ny og er en ny skapning i Guds øyne. Vær vennlig å ta kontakt med oss, så vi får vite de gode nyhetene!

Husk alltid, det som Jesus gjorde i gammel tid, kommer han fortsatt til å gjøre i framtiden. Om du roper til han, kommer han til å svare deg. Hva han gjør for en person, gjør han også for andre. Gud gjør ikke forskjell på folk. Han har ingen favoritter. Han hjelper hvem som helst som roper på ham, like sikkert som penger i banken.

Hebr 13: 8 "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.”

Tilbake til Norske siden