Vesten lærer aldri

Leif Fjeldberg, Oslo

Den tredje verden befinner seg på marsj mot Europa. Gjennom asylpolitikken har man stort sett eliminert all motstand. Våre etablerte politikere, vår kulturelle elite og våre massemedia har hittil forsøkt å skjule hva som virkelig foregår. Europas befolkning blir stadig eldre, har stagnert og til og med gått tilbake i visse land. Samtidig foregår det en befolkningseksplosjon i Europas nærområder, sør og øst for Middelhavet. Det blir stadig vanskeligere for landene i Nord-Afrika og Midt-Østen å forsørge sin hurtig voksende befolkning som isteden velger å emigrere. Krig i mange andre afrikanske land gjør også at mange blir flyktninger. De velger i første hånd å utvandre til Sør-Europa som ligger nærmest og som man har gammel kontakt med. Men flere og flere har hørt om de demokratiske landene i Skandinavia (og først og fremst Norge) og foretrekker dem.

Den italienske demografen Antonio Golini sier at mens Europas befolkning vokser med 18 millioner kommer den islamske befolkningen til å voks med 164 millioner. I Midt-Østen og Nord-Afrika ligger befolkningstilveksten på 3% pr. år, noe som vil føre til en fordobling av folketalet på 20 år. Hver dag øker jordens befolkning med 250.000 nye mennesker og 9 av 10 fødes i den tredje verden. De fødes til et liv i fattigdom, sult og arbeidsløshet, uten håp om en bedre tilværelse. At de ønsker seg et liv i vår del av verden er naturlig og de får god hjelp av samvittighetsløse menneskesmuglere. Men det er en trussel mot den industrielle verden.

EU har ikke lært av historien. I 1529 ble Wien beleiret av det osmanske (muslimsk/tyrkiske) rikes arme. Wien sto imot og ble ikke innlemmet i det muslimske imperiet som gjennom en lang tid omfattet bl.a. Bosnia, Serbia, Kroatia, Albania, Bulgaria, Armenia, Hellas, Tyrkia, Syria, Egypt og Irak. Et nytt forsøk ble gjort av tyrkerne i 1683. Også da sto Wien imot og reddet på denne måten den germanske kulturen. I ettertid kan vi konstatere at Europa fikk beholde den rike kulturarven og materielle verdien, for ikke å snakke om vår kristne kulturarv som vi dessverre prøver å distansere oss fra nå. At det utenomeuropeiske Tyrkia i våre dager inviteres til medlemskap i EU viser at vesten og EU ikke har lært noe av historien. Men heldigvis begriper Østerrikes folk og regjering fortsatt faren og forsøker å holde Tyrkia utenfor. Hvis EU åpner dørene for 70 millioner bærere av muslimsk kultur hvorav 13 millioner er analfabeter, blir dette et åndelig, kulturelt og økonomisk dødsstøt mot den livsstil vi ønsker å bevare i Europa.

Hva med USA? 10.000 immigranter, legale og illegale kommer dit hver eneste dag.

Sosiale kostnader for immigranter koster amerikanske skattebetalere $54 billioner pr. år. Immigrasjonen koster innfødte US-borgere $133 billioner i tapt arbeidsfortjeneste. Disse og andre kostnader har svimlende summer som skaper uante konsekvenser. 26% av dagens kriminelle i USA er immigranter.

Hvordan skal dette ende? Blir det "Den sterke mann" som må komme og redde verden? Mange venter på han. For mange år siden var det en kjent mann som het P.H.Spaak som sa noe sånt som "La han komme, om han er Gud eller Djevel, bare han kan redde verden".

Situasjonen ser i hvert fall ikke lys ut.


Tilbake til Norske siden