Underkastelse

av Leif Fjeldberg

Kristendommen har helt og holdent blitt tvunget til å underkaste seg det sekulære verdensbilde. Det ser vi tydelig i dag-2006. Jeg henviser til det fordervede massemedia i vesten som bruker media til brekkstang for å ødelegge all ærbarhet og hellighet. Sekularismen er nå blitt en bærende totalitær ideologi i den vestlige verden. Ha gjerne på TV-en døgnet rundt, så rekker du aldri å tenke eller reflektere over livet og hva som er sannhet og løgn.

 


Tilbake til Norske siden