Tro og tilgivelse.

Leif Fjeldberg, Oslo.

Det sjette og syvende av de ti bud lyder slik:

«Du skal ikke slå i hjel og du skal ikke drive hor.» 2 Mos 20: 13-14.

Kong David brøt begge disse budene da han tok Batseba til seg og etterpå sørget for at hennes mann Uria ble sendt ut i første linje i krigen så han kunne bli drept. Slik skulle han skjule sin egen synd.

Det er mye å lære av denne beretningen i 2 Samuels bok kap 11. Fremfor alt hvordan David bekjente sin synd og fikk tilgivelse fra Herren. Men konsekvensen av sin synd kunne han allikevel ikke løpe fra.

For det første hvordan blir vi fristet? David unnlot å dra ut i krigen for og sloss mot Israels fiender som han normalt ville ha gjort. I stedet ble han hjemme og slappet av. «Så hendte det en kveld at David sto opp av sengen….» David var i en situasjon hvor forsvaret er svakt og øynenes lyst fikk spille sin rolle. Det var det samme som skjedde i Edens hage da Eva fikk se det fristende eplet. David fikk øye på kvinnen som fristet han. I Jobs bok kap 31: 1 står det «en pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru». Vi må vende oss bort fra det vi kan se hvis vi blir fristet av det, ellers vil det bare føre oss til synd.

Noe annet vi må være klar over , er at all synd er synd i mot Gud. Selvfølgelig syndet David mot både Batseba og Uria. Men da David bekjente sin synd i 2 Sam 12: 13 så sa han: «Jeg har syndet mot Herren.» og i Salme 51 sier han: «Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne har jeg gjort.» Josef betraktet synd på samme måte da han utbrøt: «Hvordan skulle jeg kunne gjøre denne store ondskap og synde mot Gud» 1 Mos 39: 9. Synd er først og fremst synd i mot Gud, men også mot mennesker.

Men det fine med denne historien, er at det går an å få tilgivelse for sin synd, hvor grov den enn er når man bekjenner sin synd for Herren. I historien i 2 Sam 11 ser vi at David gjorde alt for å skjule sin synd. Men da profeten Natan trådte fram med sin historie om den rike mannen og den fattige mannen, forsto han hva han hadde gjort og bekjente sin synd og ba om tilgivelse. «Vær meg nådig Gud i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet! Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning og rens meg fra min synd». Salme 51. Og så godt det er å få sine synder tilgitt. «Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult

Det er ikke annet vi kan gjøre med vår synd, enn å gå til Jesus med den. Det er frelse og tilgivelse i Jesu blod, men vi kan gjøre noe for ikke å falle i synd. Hold øynene borte fra det som du vet du kan bli fristet til, så kan du bli spart for konsekvensene av dårlige valg.
Tilbake til Norske siden