KRIGSPLANENE TIL BUSH

av Leif Fjeldberg

Georg W. Bush er på helt ville veier og helt på jorde, når han tenker å bruke militær makt for å stoppe atomprogrammet i Iran. Spørsmål til Bush: Hvem har rett til å ha atomvåpen og atomkraftverk? ER DET BARE USA, ISRAEL, England, Frankrike, Russland, Kina, India, Pakistan, Nord-Korea som har rett til å ha atomvåpen? Etter min oppfatning så burde alle disse nasjonene avskaffe sine atomvåpen. Atomvåpen er en slik trussel mot menneskeheten, at ingen nasjoner bør være i besittelse av slike våpen. USA har vært med og ført krig mot Iran tidligere, ved salg av våpen til Irak når det gjaldt krigen mot Iran, fra 1980-1988. En million mennesker ble drept i den krigen. Jeg oppfordrer nå at G.W. Bush til å besinne seg, og ikke bruke militær makt overfor Iran, som har en annen politikk og religion enn den USA og vesten har.

 


Tilbake til Norske siden