Korridorpolitikk

av Leif Fjeldberg © 2002

Bilderbergergruppen er en utskytningsrampe for politikkens karrierejegere, Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schrøder, Dennis Healey, Mary Robinson, Gerald Ford, Henry Kissinger og mange andre nåværende og forhenværende presidenter, statsministere og andre viktige personer var Bilderbergere lenge før de kom i sine respektive posisjoner. Også Natos 5 siste generalsekretærer fra Josef Luns til Romano Prodi har alle vært Bilderbergere.

Bilderbergerne driver ofte fram sine prosjekt gjennom å håndtere kriser som de selv har skapt. Et av deres yndlingsprosjekt er en felles europeisk valuta og en europeisk sentralbank. Har du hørt om Georg Soros? Mangemilliardæren og valutahandleren som høsten 1992 spekulerte hardt mot flere vesteuropeiske valutaer og forsøkte å knekke både det engelske pundet og den svenske kronen. På noen dager sugde han ut 180 milliarder kroner av Sverige og påførte dermed hele det svenske folket stor skade.

I Storbritannia var finansminister Norman Lamont tilsynelatende hovedmotstanderen, som heltemodig forsvarte pundet. Etter denne alvorlige krisen fikk vi alle høre at det eneste forsvar Europa kunne sette inn mot slike valutahaier, var en felles valuta og felles sentralbank. Hva vi derimot ikke fikk høre, var at både Lamont og Soros var og er Bilderbergere. Soros er også frimurer (losjen Magisterium), og han har donert millioner av dollar til organisasjoner som har til hensikt å drive propaganda og korridorpolitikk for legalisering av narkotika.

George Soros passet også på å stjele de rike gull-, sølv-, bly-, zink og kadmiumforekomstene i Trepca i Nord-Kosovo i august 2000.Dette ble gjort med hjelp av 900 Natosoldater. Offisielt oppga tyven(ITT Kosovo Consortium, eid av Georg Soros) som grunn at gruvene var for miljøfarlige for fortsatt drift og derfor måtte settes under internasjonal kontroll. Man anvendte tåregass og gummikuler mot de serbere som nektet å forlate området når Natosoldatene kom for å okkupere dette som var Europas rikeste gruver. Denne ekspropieringen begynte Soros å propagandere for allerede i 1999. Denne såkalte analysegruppen (kamuflasje) ble finansiert av han og av de britiske, franske og amerikanske regjeringer. Det var klart at frimurerinteresser er innblandet.

Soros image er å skjenke store summer av sin "røvede" kapital til diverse veldedige formål. Et slikt er stiftelsen "Drug policy Foundation" som Soros i hvert fall har gitt minst 6 millioner dollar. Stiftelsen har som formål å drive korridorpolitikk for legalisering av narkotika. I det framtidige Europeiske forente stater (EU) skal narkotikaen flyte fritt, mens naturlige legemidler, mineraler og vitaminer belegges med stadig flere restriksjoner. Dette skjer akkurat nå.

 


Tilbake til Norske siden