Israel og Guds løfter

Leif Fjeldberg

Det var en bibel-lesende gruppe som ventet på Jesu gjenkomst både i 1870-årene og 1914. Men disse ble motsagt av andre bibellesere som hevdet at dette ikke, ifølge de profetiske skriftene, ikke kunne skje før jødene hadde fått sitt land tilbake. Dette syntes umulig både i 1870 og 1914. Men i 1948 skjedde det. Og det var forutsagt i Bibelen:

«Så sier Herren Gud: Når jeg griper inn, israelitter, gjør jeg det ikke for deres skyld, men av hensyn til mitt hellige navn……. Folkeslagene skal sanne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når dere blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet blant dere. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.» Dette kan du lese om i Esekiel kap. 36.

Jesus har fortalt oss: »Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene… ikke en minste bokstav eller en eneste tøddel i loven skal forgå, før det har skjedd alt sammen.»

Og Peter forteller i 2. Peters brev: «For aldri er noen profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av Den Hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.»

Hvorfor ga Gud jødene deres eget land tilbake? Ikke for deres egen skyld. De hadde ikke vært lydige mot Guds befaling i 2. Mos.19.5: «Dersom dere virkelig vil høre min røst og holde min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor andre folk.» De hadde heller ikke vært lydige mot befalingen om å høre på den profet som Gud ville la fremstå av deres landsmenn, som det står i 5. Mos. 18.15. Gud sa: Jeg vil legge mine ord i hans munn og han skal tale til dem alt jeg byr han å tale.

Apostelen Peter bekrefter at denne profeten var Jesus i Ap. Gj. 3.22.

Da Jesus kom, forsto de skriftlærde ikke at han var den lovede Messias. De vente på en lik Kong David som skulle fri dem fra romerne. Fremdeles venter de på sin Messias. Kan noe av dette forklares med det som står i Romerne kap. 9-11? «Gud ga dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører.»

Israel er i dag en sekulær stat, hvor de fleste ikke kjenner skriftene og heller ikke lever etter dem. Men jeg har erfart at det er større interesse for Det nye Testamente i Israel i dag enn tidligere og flere Messianske menigheter (menigheter hvor jøder tror på Jesus) har blitt etablert i den senere tid.

Hva som vil skje i Det Hellige Land i fremtiden står jo beskrevet i Bibelens profetier og vi ser det har begynt: Jerusalem skal bli til en tumleskål (et berusende beger som gjør folk fortumlet) for alle folkene rundt omkring.(Sakarias 12.2) Vi ser det skjer nå, kampen om Jerusalem og landet er en åndskamp som vi er kallet til å stå i bønn om at Guds vilje skal skje. «Be om fred for Jerusalem og at det må gå dem vel som elsker deg.»

Israel går ingen lett tid i møte, men i Jeremias 30.7 står det om en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst fra den. Vi ber om at mange jøder skal bli frelst nå, men det står også at hele Israels skal bli frelst til slutt.


Tilbake til Norske siden