Hate bill (hatefull lov) vedtar fri tale

Leif Fjeldberg

Hatefull lov er et begrep-navn- som forfatterens organisasjon kaller vedtaket President O Bama er klar til å signere/underskrive vedtaket.

Den 11 juli d.å. har Kongressen vedtatt lovendringsforslaget. Kongressmedlemmer godtar det fremlagte forslag. De har oppnådd 50 prosent av total stemmetall til Senatets kontorer. Demokratene ignorert amerikanerne og har vedtatt hate regningen i både underhuset og i Senatet. Vedtakene er nå klar for underskrift av presidenten i september. Vi må stoppe ham fra å la avedtaket legges inn i grunnloven.

Verdtakts endringen bryter med tre endringer i Grunnloven:

  1. 14nde Endring. Forslaget garanterer spesielle (ulike) rettigheter, tjenester og beskyttelse for minoriteter som homofile,Jøder og muslimer.
  2. 10nde Endring. Det forener føderale og lokale politimyndigheter i et mer enkelt statlig politi system.
  3. 1ste Endring. Vedtakene kan hurtig utvides til en "tale forbrytelse" lov i Amerika og Canada, om ytringsfriheten.

Hvordan kan dette forslaget om fri talerett stoppes? Amerikanernes enorme sinne har havnet i te-selskaper. Partiet protester og kongressens vedtak - må nå overtale Pressen til ikke å la Obama underskrive de vedtakene. Han må innse at hvis han gjør det, velgere vil gjøre det til en katastrofe for hans politiske karriere og framtid for det Demokratiske Parti. Ja, mange viktige spørsmål bekymrer Amerikas grasrot.

Men USAs vibrerende sentrum er vår frihet til å tale. Dette lovporslaget vil drepe den. Dersom retten til fri tale dør, vil alle rettigheter omkomme med dette forslaget. Fra nå av og til høsten, må vi bombardere president Obama's White House, kontinuerlig med denne melding: "Vi vil aldri tilgi eller glemme hvis du registrerer frihet-ødelegge, pedophile-beskyttelse hate regning.

"Call 1-202-456-1111; fax 1-202-456-2461"

I forrige Kongressen, ble demokratenes lovendringsforslag nedstemt i det siste minutt, på grunn av uenighet i demokratisk rekker. Dette kan også skje nå, hvis en overveldende protest settes mot Presidenten.

Selv om vi ikke kan endre Obama sinn, vil massive protester om forslaget gjør det mye vanskeligere å håndheve. Det er også mulig å bremse et endelig vedtak i september. Ditt daglige kallet til Det hvite hus kan holde i live det vibrerende sentrum av Amerika, hvor vårt høyeste mål er å bevare ytringsfriheten.


Tilbake til Norske siden