Globalistene har åpnet grensene

Leif Fjeldberg, Oslo

Det er landets politikere som er årsak til at alle disse folkeslagene har kommet inn i landet vårt. Det er de politikerne som har stemt for Schengen-avtalen, som har åpnet grensene for ethvert folkeslag. Dette er et ledd i Den Nye Verdensorden, hvor alt skal mikses sammen. Det er bedre å hjelpe folk i de landene de kommer fra, enn å blande folkeslag sammen. Bibelen sier også at «Gud har satt landegrenser mellom folkeslagene for at de skal søke Gud.» Apostlenes Gjerninger kap. 17: 26-27.

Dette tar ikke den globale eliten hensyn til. De har nå brutt ned landegrensene, laget til et internasjonalt lovverk som overstyrer det nasjonale lovverket, slik at folk med forskjellig tro, meninger, skikker etc. skal mikses sammen. På denne måten blir stabiliteten som har vært i et land brutt ned, og da er det lettere å få til noe nytt. Det globale mønstret har de tredd ned over hodet på oss, og nå vil de altså innskjerpe ytringsfriheten slik at vi helst ikke skal si noe ufordelaktig om deres globale ideer og andres tro.

 


Tilbake til Norske siden