Globalisering og dens resultat

Leif Fjeldberg

Menneskehetens første forsøk på globalisering er beskrevet i 1 Mosebok kap: 11 som handler om Babels tårn. «Kom» sa de, «la oss bygge et tårn som rekker helt opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden.» Vi vet hvordan det gikk, 'Gud likte det ikke, for han så hva det ville føre til. Gud forvirret deres språk så de ikke forsto hverandre og spredte dem utover.

Paulus, hedningenes apostel, talte også til grekerne om dette i Apostlenes Gjerninger: 17. kapitel: Av ett menneske har Han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden og satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud om de kanskje kunne lete seg fram og finne Ham.»

I våre dager står falske profeter fram både i media, i kirker og i politikken og forkynner det «multikulturelle fredsparadiset» som et frelsesbudskap for kloden vår. Mange kristne er dratt inn i dette bedrageriet som er i strid med Guds ord. Vesten oversvømmes av «fremmedkulturelle» med religioner som er i strid med mye av det den gode Gud har gitt oss gjennom generasjoner hvor vi har bygget på Guds lover. Er det noe i det gamle ordtaket «å sage over den greina vi sitter på.»

Europas nasjoner importerer arbeidskraft i millioner fra muslimske land. Hvorfor? Vi har så lav fødselsrate i de fleste europeiske land fordi vi dreper uskyldige barn i mors mage i tusenvis hver eneste dag. Familier er mer opptatt av karriere og et behagelig liv i luksus enn et godt familieliv. Her i Norge er vi i ferd med å fjerne vår kristne kulturarv. Vi må ikke ha kristendom i skole og barnehage. Vi har endret loven om ekteskap mellom mann og kvinne, til å gjelde homofile og lesbiske. Den norske kirke er splittet i synet på dette, og godtar homofile og lesbiske prester. Hvor er det blitt av saltet i forråtnelsen. I det siste har vi fått et nytt problem med det de kaller surrogatmødre Hvor dette kan føre hen er vanskelig å fatte.

Vi dyrker de frie markedskreftene og danser rundt gullkalvens moderne versjon. Svindel. Korrupsjon og umoral hører til dagens orden. Den liberale alkoholpolitikken, narkotika som flommer over og skaper død i gatene. Prostituerte tilbyr sine tjenester på åpen gate til stor sjenanse for vanlige mennesker. Selvsagt skal vi hjelpe disse ulykkelige jentene som kommer fra fattige land, men politiet står som oftest hjelpeløse. Likeså til alle utenlandske tiggere som kommer strømmende hit på grunn av de åpne grensene i Europa.

Hva skal vi gjøre med dette? Etter min mening gjør vi feil når vi bygger ned nasjonalstaten. Vi må få tilbake de moralske retningslinjene landet vårt har vært bygget på, få tilbake fedrelandsfølelsen og bygge på de kristne verdiene som vårt lands grunnlov er bygget på til nå.

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder, da blir livet ei så svært, døden ikke heller.

 


Tilbake til Norske siden