Elitegrupper

av Leif Fjeldberg © 2002

Det finnes en hemmelig regjering, en global elite som holder på å virkeliggjøre sin plan om å skape VERDENSHERREDØMME. For å nå dette mål har de gjort seg bruk av gjeld og krig, av land og folk, samt elitegrupper som samles, oftest i hemmelighet. Det fattes viktige beslutninger angående politikk, økonomi, strategi etc. De kontrollerer MEDIA og dermed nyhetsrapportering verden over. Derfor er det ukjent for mange, hva som egentlig foregår.

I disse gruppene inngår mennesker med makt og innflytelse. De styrer alle land i den retning de ønsker og de er ikke på noe vis demokratisk valgte ombud. Takket være de enkelte lands gjeld, sitter politikerne i klørne på långiverne. Det er DE som dikterer vilkårene i de enkelte land så det passer deres formål- I største hemmelighet styrer de det meste. Bildenbergerne er en av de elitegruppene som utøver den største innflytelsen på den globale utviklingen.

Etablerte politikere som forbundskansler Gerhard Schrøder og nåværende ordfører for EU-kommisjonen, Romano Prodi, begge Bildenbergere og mange andre kjente både sosialister, liberale, kristendemokrater og høyre er i alt vesentlig enige om denne politiske kurs: å utradere nasjonalstaten og i stedet innføre kontinentalstater. Dermed er det farvel med demokratiet. Men ikke noe europeisk folk er beredt til å oppgi sin nasjonale identitet og sin selvbestemmelsesrett. Derfor vokser den nasjonale motstanden i hvert enkelt land.

Global beskatning støttet av FN som det fremtidige "globale regjeringssenter", i første omgang en verdensomspennende skatt på internetthandel. Dette er grunnen til at direktørene for så mange store computerfirmaer inklusive Bill Gates deltar på Bildenbergernes møter som senere skal følges av en skatt som på FNs vegne oppkreves av de nasjonale regjeringer.

David Rockefeller uttalte i 1991:"Det hadde vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden om vi hadde blitt utsatt for publisitetens skarpe lys gjennom alle disse år. Men verden er nå mer forberedt på å godta en verdensregjering. En intellektuell elite og verdensbankierernes overnasjonale suverenitet er selvsagt å foretrekke framfor den nasjonale selvbestemmelse som er blitt til gjennom århundrene." Et annet sitat fra en senator for staten Nebraska, Peter Hoagland – i 1982:"Fundamentale, Bibeltroende mennesker har ikke rett til å indoktrinere sine barn etter sin overbevisning, fordi vi, Staten, forbereder barna for det neste årtusen, hvor Amerika vil være en del av et verdensomspennende globalt samfunn, og disse mennesker vil ikke passe inn det samfunnet."

Heldigvis har ikke dette skjedd enda,men disse gruppene arbeider på lang sikt. Det spørs om vi enkle mennesker er så glad for en slik utvikling, og VIL vi godta noe slikt. Eller er vi beredt til å kjempe for retten til selv å bestemme over våre nasjonale rettigheter.

 


Tilbake til Norske siden