DESTABILISERING AV NORDEN

av Leif Fjeldberg ©2002

Det var en årsak til den krigen som foregikk i Jugoslavia som ble lite omtalt i den vestlige presse. Religionskonflikt, Islam kontra kristendom. Serberne har i århundre tatt støyten for Europa mot islam og det vanstyre islamittene har ført med seg. Den islamske tro gjør at albanerne føder dobbelt så mange barn. Der en serbisk kvinne føder ett barn, føder den albanske kvinne 10 til 12 barn. Den høye fruktbarhet skaper fattigdom og fører med seg stor angst hos motparten. Albanerne har den høyeste fødselsrate i Europa og er samtidig det fattigste landet. En utbredelse av islam kan føre til destabilisering av hele Europa. Slike forhold ønsker vi ikke her i Norge. Norske politikere har alene ansvaret for at vi har et system som inviterer til å kaste pass og skjule identitet. Det er ikke bra å blande så forskjellige kulturer, det fører bare til bråk og spetakkel. Det har vi sett i ettertid her i Norge nå.

 


Tilbake til Norske siden