Av Leif Fjeldberg.

I Bibelen leser vi om to pakter, den gamle og den nye pakt. En pakt er en avtale mellom to parter. Mellom mennesker gjøres en slik avtale når enighet er oppnådd. Et ekteskap som inngås er en slik pakt bl.a. Dessverre brytes nok slike pakter både titt og ofte.

Guds pakter er annerledes, for han spør ikke om enighet. Det er i stedet et tilbud til menneskene. «Dersom dere virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk – for hele verden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk.» (2 Mos 19: 5-6) Her kommer det tydelig fram av tilbudet at det er forbunnet med et krav: «dersom dere adlyder».

Denne pakten ble stadfestet med blod etter at Moses hadde forkynt for folket Herrens ord og lover (2 Mos 24: 3) og folket sa «Alt det Herren har sagt, skal vi gjøre og lyde» i vers 7.Da tok Moses blodet av oksene og stenket det på folket og sa:»Se dette er paktens blod, den pakt som Herren har opprettet med dere på alle disse ord». (2 Mos 24: 8)

Israel overholdt ikke de krav som ble stillet. Gud forutså dette og lot Jeremias tale om «den pakt med meg som de brøt» (Jer 31: 32) Men samtidig lot Gud Jeremias forutsi en ny pakt: «Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og Judas hus». Jeremias forteller om flere detaljer i denne nye pakten i kap. 31. «Jeg vil forlate dere alle deres misgjerninger og ikke lenger komme deres synd i hu.» v. 34.

Og denne pakten var det Jesus opprettet da han holdt påskemåltid med disiplene. Denne pakten ble stadfestet med blod, Jesu blod, som han ofret på korset. Den gamle pakts ritualer hadde vært forbilde på det som skjedde på Golgata. Jesus lot brødet og vinen symbolisere kjødet og blodet. Da han tok kalken, takket og ga dem og sa: « Drikk alle, for dette er den nye pakts blod som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» Matt 26: 27-28. Dette måltidet er viktig for Jesus selv sa: «Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv.» Joh 6.

Denne pakt er det tilbud til menneskeheten med de mest dyrebare løfter om rettferdiggjørelse og forlikelse med Gud og om guddommelig natur, som Peter skriver i sitt 2 brev 1: 4. I Rom 6: 23 står det «Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre.

Men også dette tilbudet er forbundet med et krav: «Og dette er det evige liv, at de kjenner meg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte Jesus Kristus.» Så det er altså en betingelse at du tar imot Han som sonet din synd og betalte all din syndeskyld. Takk og pris at vi lever under den nye pakt som Jesus opprettet.


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tilbake til Norske siden

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?