Darwinismen Kan Ikke Bevise

Leif Fjeldberg, Oslo

Darwinismens utviklingslære kan ikke bevises, men det er mange beviser for at den ikke kan være riktig!

Utviklingslæren bygger på Darwins teorier om at livet på jorden er oppstått uten medvirkning av en skaper. At Gud eksisterer, benektes kategorisk, og at liv på jorden utviklet seg fra enkel livsutfoldelse til høyere dyre- og planteliv ved mutasjoner.

At avkommet har samme utseende og egenskaper som foreldrene, skyldes arveanleggene, som kalles gener. Disse gir instrukser til oppbyggingen av det nye individ. Disse gener må ligge i riktig rekkefølge etter et komplisert system som fortsatt er gåtefullt. Hvis dette kompliserte system noen ganger svikter, oppstår mutasjoner, og resultatet blir en skapning med større eller mindre defekter. De værste eksempler på slike defekter kan bli forskjellige former for vanførhet. Skremmende!

Darwinistene påstår at, hvis slike negative feilplasseringer av arveanleggene kan skje, kan også positive feilplasseringer skje.

Å frembringe nye arter etter denne teorien, har forskere forsøkt i hundrevis av år uten å lykkes! Darwinistene erkjenner at det tar lang tid mellom hver slik positiv mutasjon. For å utvikle livsutfoldelsene fra encellede planktoner til dagens dyre- og planteliv, har de derfor vært tvunget til å beregne et tidsrom på 4500 millioner år. Forskere i Gøteborg har regnet ut at riktig sammensetning av kvelstoff, vanndamp og kullsyregass i atmosfæren som gjør liv på jorden mulig, først ble dannet for ca. 200 000 år siden! Det er et resultat som ikke er imøtegått av darwinistene og bare fortiet.

En annen kjensgjerning som darwinistene heller ikke er i stand til å forklare, er at det finnes utallige fossiler og andre rester av skapninger som har eksistert, men ingen fossiler eller andre rester av skapninger som darwinistene påstår er utviklet etter positive mutasjoner, er funnet. Dette beviser at de ikke kan ha eksistert.

Etter darwinismens lansering av utviklingslæren er det fremstått mange vitenskapsmenn som har påvist hvor umulig og uvitenskapelig denne læren er. De har pekt på det ene beviset etter det andre på at det må stå en høyere makt bak skaperverket.

Bibelen sier:" Og Gud sa: Jorden skal la levende skapninger gå fram, hver etter sitt slag. Fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag Og det ble slik!" 1 Mos. 1: 24 Men verden vil ikke godta Gud, benekter hans eksistens og angriper Bibelen og dens budskap. Verden godtar derfor med stahet utviklingslærens usansynlige påstand om 4500 millioner år. Det er lettere å tro løgnen enn å akseptere sannheten.


Tilbake til Norske siden