Bush en krigshisser

av Leif Fjeldberg
01-16-2003

President Bush er etter min mening en avskyelig person. Se på hans øyne og hans beryktede glis. Det forteller alt om han. Her har vi en president uteksaminert fra Yale-universitetet med en dårlig gjennomsnittskarakter. Den virkelige hensikt med å gå på dette universitetet var imidlertid å bli "avlyttet" og initiert til den hemmelige ordenen Skulls and Bones. Det betyr at man ligger naken i en steinkiste eller sarkofag og blir kunngjort som en "gjenfødt" av sine okkulte ordensbrødre. Presidenten har aldri avsverget sitt medlemskap i denne hemmelige ordenen. Og han kaller seg nå en personlig kristen. En slik kristendom har jeg vanskelig for å akseptere. Hans utenrikspolitikk vil bare føre galt av sted. Det burde hvert normalt menneske med bakkekontakt forstå.

Den skjulte makteliten har verdensherredømme som mål, og islam står i veien for dem og må knuses. Man må grave dypt for å finne sannheten, men den er tilgjengelig for dem som søker dypt nok.

 


Tilbake til Norske siden