Illuminates Krefter

av Jan Arntsen 12 juli, 2010

Kjære broder!

Mange takk for dine hilsninger! Vi bare trøste oss om at illuminates krefter vil åpenbares mer og mer.
Det ser ut som disse krefter, for lengst har satt fast sine planer. Verden vil bare få se en flik av de skjulte planer. For mange år siden trodde verden at mennesker har landet på månen. Hvem trodde at det kun var et zionistisk skuespill. Det har aldri vært noen mennesker på månen. Dokumentasjoner foreligger til dette bevis.

La oss tro på Guds kraft og skapelsens verk. Gud Herren har selv satt de store lys på himmelhvelvingen, solen og månen. Lyset skulle råde over natten og dagen. Guds lys skal råde inntil den dag Gud Herren selv vil avslutte denne siste arbeidende Guds husholdning.

”Og jeg så da det åpnet det sjette segel, å se, det blev et stort jordskjelv, og solen blev sort som en hårsekk, og hele månen blev som blod” Åp 6: 12

Menneskene sover. For vel en uke siden møtte jeg en mengde folk fra den læstidandske sekt. Alle snakket om landets styresmakter med mange negative beslutninger. Ingen snakket om Guds Ord, selv om jeg nevnte noen ord, ble jeg konsekvent overhørt. En dag vil komme når det ikke vil spørres om frelse og tro. Mange lever i sine egne religioner uten å vite at det kun finnes en eneste frelsesdør. I stedet er de opptatt av verdens styring og utvikling, slik verdens hersker råder over menneskene. Det skal komme en tid da mennesker ikke skal tåle den sunne lære 2 Timm 4: 3 Det eneste vi vet er at det skal komme en trengselstid som ikke har vært fra den dag noget folk ble til Dan 12: 1

Ja, kjære broder! Vi vet og vi vil høre nye utredninger og flere ødeleggelser, men vi skal ikke frykte. Vår himmelske fader har sagt at dagene skal forkortes og hans folk skal unnslippe. Vi kan lese dette i Guds Ord. Vårt liv betinges med paktens inngåelse og troens faste borg. Derfor sa Jesu disipler; øk vår tro Luk 17: 5

Unnskyld min kjære broder! Verdens mylder kan forsverte våre hjerter for satans hensikt er å skremme. Vi skal ikke frykte det som kommer. La oss alltid be om styrke til å tale og tro.

Jeg vedlegger Baufor erklæringen i dette brev, kun for at du skal vite at denne samme makt har ført krig fra første dag i vår historie og de vil fortsette med dette til siste dag. Det store dokumentasjonsvedlegg må bare utstå, siden vi fortsatt vet at denne sannhet ikke r noe løgn.

Balfour erklæringen

Planen for tre verdenskriger
Weishaupts etterfølger Giuseppe Mazzini utpekte Albert Pike (1809-91) til å ivareta Illuminaties virksomhet i De forente stater. Illuminate står for ”de opplyste”
(Weishaupt er stifteren av Illuminate og var en jesuitter trenet professor. Hans lære vitner om tilknytning av den Katolske kirke. Han bekrefter at Illuminate kommer fra Lucifer tolker lysbærer)
Albert Pike var et geni som behersket ikke mindre enn 16 oldtidsspråk. Pike hadde stor makt i USA.
I år 1871 skrev Albert Pike et brev Giuseppe Mazzini, der han skisserte planene for tre verdenskriger.

  1. Den første verdenskrigen skulle iverksettes for å velte tsarens Russland og legge dette mektige under direkte kontroll av Illuminti. Russland skulle deretter spille som «stygg ulv» for å fremme Illuminatis videre planer om verdens herredømme.

  2. Den andre verdenskrigen skulle iverksettes via manipulasjon av motsetningene mellom tyske nasjonalister og politiske sionister.

  3. Den tredje verdenskrig skulle iverksettes ved å spille på motsetningene mellom sionister og arabere i Midtøsten.

Brevet var datert 15. august 1871, og lå lenge utstilt i British Museum.
Begrunnelsen for opprettelsen av Zioniststaten Israel

Under 1. verdenskrig var England i ferd med å tape krigen mot Tyskland. Tyskerne foreslo å stoppe krigen med betingelsen ”status quo” – ingen rett til å kreve noe erstatning. Noen tyske sionister kom til det engelske Krigsministerium med et spesielt forslag. De foreslo å få USA med på Englands side for å vinne krigen. Betingelsen for dette var at England gikk med på å gi Palestina til zionistene, etter at krigen var vunnet. Etter mye forhandlinger, gikk den amerikanske president Woodrow Wilson med på en allianse med England. Krigen blei vunnet av alliansen England/USA. Avtalen med sionistene blei formet, og fikk navnet Balfour erklæringen. Denne gikk kort og godt ut på å gi Palestina til zionistene. Balfour erklæringen lå lenge utstilt i British Museum. Under FNs ledelse blei staten Israel offisielt opprettet i 1948.

Balfour-deklarasjonen kan være det mest ekstraordinære dokumentet produsert av noen regjering i verdenshistorien. Erklæringen tok form av et brev fra regjeringen i Britannia fra Majesty King George den femte, regjeringen i det største imperiet verden har selv kjent. - Det var en gang - solen aldri sett; et brev til den internasjonale finansmannen av banktjenester, huset Rothschild som hadde blitt gjort en likemann i riket. Arthur Koestler skrev at i brevet "en nasjon høytidelig lovet til en annen nasjon, fra landet til en tredje" Mer enn det, var landet fortsatt en del av riket av en fjerde makt, nemlig Tyrkia.

Brevet lyder slik;

Foreign Office, 02.11.1917

Kjære Lord Rothschild,
Jeg har mye glede i å formidle til deg på vegne av Hans Majestets regjering følgende erklæring sympati med jødisk sionist ambisjoner, som har blitt sendt til og godkjent av regjeringen:

"Hans Majestets regjering ser med velvilje på etableringen i Palestina av et nasjonalt hjem for det jødiske folk, og vil gjøre sitt ytterste for å lette oppnåelse av dette objektet, det blir tydelig forstått at ingenting skal gjøres, som kan skade de sivile og religiøse rettigheter, til eksisterende ikke-jødiske samfunn i Palestina, eller rettighetene og politiske status nytes av jødene i noe annet land."

Jeg burde være takknemlig hvis du ville bringe denne erklæringen til kunnskap om den sionistiske Federation.

Med vennlig hilsen,

Arthur James Balfour.

Det ble besluttet av Lord Allenby at "Declaration" ikke skal deretter, publiseres i Palestina hvor hans styrker var fortsatt sør for Gaza-Beersheba linje. Dette ble ikke gjort før etter etableringen av den sivile administrasjonen i 1920.

Så hvorfor ble den "Declaration" gjorde et år før utgangen av det som ble kalt The Great War? "Folket" ble fortalt på den tiden at det var gitt som en retur, for en takknemlighetsgjeld som de skulle skylde til den sionistiske lederen (og første president av Israel), Chaim Weizman. En russisk-fødte innvandrer til Storbritannia, fra Tyskland, ble sagt å ha oppfunnet en prosess med gjæring av hest kastanjer, til aceton for produksjon av høy eksplosiver til departementet som ammunisjon. Denne hestekastanje propaganda produksjonen var ikke løsninger fra masse sinn, av korte fortellinger som ble brukt offisielt mellom verdenskrigene. Så la oss grave i arkivene og begrave kastanjer alltid.

En full dokumentasjon er bevart og kan skaffes under Bak Balfour-erklæringen.


Tilbake til Norske siden