Hvilke jøder var det som krevde Jesus korsfestet?

Jan Arntsen

Svaret på dette står skrevet i Guds Ord – Bibelen.

Det står skrevet at yppersteprestene og folkets eldste kom sammen for å rådslå om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel Matt 26: 3-4

Det står også skrevet at de "utsendte" som skulle fange Jesus, betraktet Jesus som en røver (Matt 26:55) Videre står det skrevet at yppersteprestene og hele rådet søkte falske vitnesbyrd mot Jesus (Matt 26:59) Yppersteprestene ber om at Jesus, under ed, må svare om han er Messias, Guds sønn, og svaret fra Jesus lyder slik; Du har sagt det, og til føyde at han vil sitte ved kraftens høyre hånd, og skal derfra komme i himlenes skyer Matt 26: 63-64.

Yppersteprestene kalte Jesus en gudsbespotter, og de dømte han skyldig til døden Matt 26: 65-66 Likeså var det jødene som førte Jesus til Pilatus, for å føre anklage mot ham Luk 23: 1-2.

Pilatus svarer dem ved å si at han finner ingen skyld hos Jesus, og viser til den støtte som han fikk fra Herodes, men da øker jødene sine anklager Luk 23: 13-16 Videre står det skrevet at yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å velge Barabbas fri og avlive, korsfeste, Jesus Matt 27: 20 Pilatus spør yppersteprestene, de eldste og folket om hva de vil Pilaus skal gjøre. Svaret var; Korsfest ham Mark 15: 13.

Romerne hånet nå Jesus. De kledde ham i en skarlagensrød kappe og flette en tornekrone som de satte på hans hode. De falt på kne, hånte og spyttet på ham og ropte; vær hilset, du jødenes konge Matt 27: 27-29.

Også yppersteprestene, de skriftlærde og de eldste spottet Jesus, da han hang på korset.

Jødene avlivet ikke Jesus, men det var jødene som fikk han dømt til korsfestelse Joh 18: 31-32.

Pilatus spør jødene ved yppersteprestene og de eldste, om de vil at Pilatus skal gi deres, jødenes konge, fri Joh 18: 39 Yppersteprestene og tjenerne ropte atter en gang; "korsfest –korsfest".

Pilatus ber jødene ta Jesus og korsfeste ham, fordi Pilatus ikke finner skyld hos ham, men jødene viste til sine lover Joh 19: 6-7.

Jødene begrunnet sin dom med at Jesus har gjort seg selv til Guds Sønn Joh 19: 7 Derfor truet jødene Pilatus, fordi han ville sette Jesus fri. De mente at Pilatus ikke var keiserens venn, fordi enhver som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren Joh 19: 12.

Yppersteprestene og deres hop ropte enda en gang; "Bort med ham, korsfest ham".

Jødene fornekter Jesus som jødenes konge; Pilatus spør enda en gang, skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte; "Vi har ingen annen konge enn keiseren" Joh 19: 15.

Etter dommen fra yppersteprestene og de eldste: "Korsfest ham", utførte de romerske stridsmenn dommen.

Konklusjonen må bli at det var jødene, ved yppersteprestene og de eldste, som dømte Jesus til døden ved korsfestelse. Likeså fornektet de samme jøder å ha noen konge over Juda, idet de erklærte keiseren som deres konge.

Det var de romerske stridsmenn, etter fullmakt fra Pilatus, som utførte denne dødsdom som jødene fikk gjennomført, mot Pilatus vilje.

Så kan vi spørre; hvem var disse jøder?

Dersom de var rettferdige jøder av Juda, hvor Gud, ved sin velsignelse og pakt hadde holdt sin hånd, også over Juda stamme, så ville ikke disse rettferdige fornekte Jesus som Messias.

De jøder som utførte denne dødsdom var de frafalne jøder.

Det var de som hadde tatt den Babyloniske mysteriereligion til sitt hjerte. Disse falske jøder levde etter de tidligste vedtekter fra Talmud. For disse var Jesus en røver og oppvigler, siden Jesus hadde fortalt disse fariseere og skriftlærde om hva de egentlig var. (Matt 23:1-39)

Døperen Johannes kalte disse for ormeyngel (Matt 3:7)

Ut fra dette kan vi konkludere med at disse yppersteprestene, fariseerne og skriftlærde, egentlig var de første profeter av Babylons hedenskap. Utviklingen av Babylons mysteriereligion, ble satt i system omkring 370 år e.Kr. Da kom den babyloniske Talmud, så Kabbala (mysterielæren) og jødedommens egen Tora (avskrifter fra Moses og Profetene).

Etterkommere av Juda, som antok denne Babyloniske hedenskap, er nesten "ikke eksisterende" i dag, i følge historieforskere. Det er helt andre stammer, spesielt fra det gamle Khazar riket, en stor, men nesten glemt makt i Øst-Europa, som i de mørke år ble konvertert til jødedommen. De går nu under navnet Zionister, falske jøder. (Åp 3:9) Jesus sier at de er av satans synagoge.

Til slutt må vi spørre; var denne hendelse, angående dommen og korsfestelsen av Jesus, en tilfeldighet. Svaret finner vi i Guds Ord – Bibelen.

Vi finner svarene i profetiene, som f.eks i Jes 53: 1-12 og i Slm 2: 1-3.

"Hvorfor larmer hedningene og grunder folket på det som fåfengt er" Dette står forklart i Apg 4: 24-28. Guds Ord bekrefter at alt dette var besluttet etter Guds råd og ved Guds hånd.

Det var de frafalne og falske jøder som stod for oppfyllelsen av Guds råd, og det var verdens keiser som stod for tjenesten fra Guds hånd.

Alt dette for at Guds fastsatte frelsesplan med en bedre pakt, skulle innsettes og fullbyrdes, slik den er beskrevet i profetiene Jes 53: 1-12.

Her er noen klipp fra denne Babyloniske hedenskap.

«Men på den tiden klarte vi å spikre Jesus på korset på grunn av hans innstilling mot oss".

«Vi er Guds utvalgte folk... De fleste jøder liker ikke å inn­rømme det, men vår gud er Lucifer. Så jeg løy ikke. Luci­fer er svært så levende». (sitat fra zionistjøden Rosental )

Fra Talmud:

Scabbath, XIV; "Jesus er i dette kapittel beskrevet som «en sønn til en romersk soldat og en jødisk hore."

Sanhedrin 43a.: Jesus («Yeshu» og i fotnote #6, Yeshu «fra Nasaret») ble dømt til døden fordi han drev med trolldom"

Sanhedrin, 103 a; Dette kapittel påstår at «Je­sus ødela seg selv moralsk og ble til en skam.»

Sanhedrin, 107 b; Dette kapittel sier at «Jesus forførte og lurte det israelittis­ke folket.»

Gittin, 57 a; «Jesus er i helvete og blir straffet ved å bli kokt i koken­de sæd. Kristne blir kokt i møkk.»
Sitat fra Jødenes info.side; For jøder finnes det ingen "gamle testament". Bøkene som de kristne kaller Det Nye Testamentet har ingen plass i jødedommen.

Shabbath 116a: Jøder skal tilintetgjøre de kristnes bøker, f.eks. Det Ny Testamente.


Tilbake til Norske siden